Põllumaa hind


Turu-uuringutest nähtub, et haritava maade hinnad on olnud tõusuteel, kuid müüdavate kinnistute pindalad on varasemalt väiksemad ja tehingute arv pigem tagasihoidlik. Kümme aastat tagasi oli põllumaa hind keskmiselt 2500 eur/ha, tänaseks on põllumaade hinnad olenevalt piirkonnast 3500 kuni 5500 eur/ha. Kui metsamaa hind kujuneb maa hinna ja kasvava metsa alusel, siis põllumaade hinnastamisel mängivad rolli kinnistu asukoha ja maa kui tootmisüksusega seotud parameetrid.


Põllumaa hinda mõjutavad tegurid


  • 1. kinnistu asukoht ja paiknemine põllumassiivis
  • 2. piirkondlik põllumajanduslik tugevus
  • 3. põllumaa suurus ja haritava maa kuju
  • 4. mullaliik, lähtekivim ja kivisus
  • 5. ligipääsu olemasolu
  • 6. maaparandusobjektide paiknemine ja toimimine
  • 7. olemasoleva rendilepingu tingimused
  • 8. registrikanne PRIA andmebaasis
  • põllumaa müük, müüa põllukinnistu