Põllumaa Müük


Läbi pikkade tegutsemisaastate jooksul on meile jäänud põllumaid, mida me täna erinevatel põhjustel müüme. Enamus sellistest kinnistutest asuvad eemal tuumikgruppidest ning seetõttu soovime leida neile uue omaniku kohalike tegijate seast. Põllumaad on lahku mõõdetud metsamaast, aga on ka selliseid kinnistuid, mis vajavad täiendavalt maamõõtmist. Põllumaad, millel on kehtiv rendileping, pakume eelisostuõigusena rentnikule.


Juhul, kui hetkel ei ole võimalik soetada põllumaad, siis ühe võimalusena pakume sõlmida tähtajatu rendilepingu. Põllumaade rendihinnad on mõistlikud, olenevalt kinnistu asukohast ja suurusest 120 kuni 160 eur/hektar.